รหัสวิชา 2594106  (sec.01)

อาจารย์ประจำวิชา อาจารย์นิโรธรี จุลเหลา และ อาจารย์ พ.ต.ท.สันติรักษ์  มงคลนำ

-------------------------------------

วิธีการสอบ

1) ดาวน์โหลดข้อสอบ

2) ให้พิมพ์บรรยายคำตอบในไฟล์ที่ดาวน์โหลด

3) เมื่อบรรยายคำตอบเสร็จสิ้นในเซฟไฟล์(ไฟล์word) แล้ว  ตั้งชื่อไฟล์ด้วยรหัสนักศึกษาของตนเอง

4) ส่งที่ Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ภายในเวลา 16.00 น. (วันที่ 27 มี.ค. 63)

    หากช้ากว่าเวลาที่กำหนดถือว่าสอบไม่ผ่าน

หมายเหตุ : ติดต่อสอบถามข้อมูลโทร 099-615-3954 (พี่ไฟท์)