รหัสวิชา 2592304  (sec.01)

อาจารย์ประจำวิชา อาจารย์ ดร.ทิวาวรรณ  อายุวัฒน์

-------------------------------------

วิธีการสอบ

1) ดาวน์โหลดข้อสอบ

2) ให้เขียนตอบคำถามในโปรแกรม Microsoft Word หรือ บนแอพลิเคชันในมือถือ เช่น Google docs เป็นต้น 

3) เสร็จแล้วให้ส่งไปที่ Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ภายในเวลา 16.00 น. (วันที่ 26 มี.ค. 63)

     หากช้ากว่าเวลาที่กำหนดถือว่าสอบไม่ผ่าน

หมายเหตุ : ติดต่อสอบถามข้อมูลโทร 099-615-3954 (พี่ไฟท์)